Wystawy

Barwy Lasu

Barwy Lasu 2 wwwPrezentacja prac uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego

Hol kina Łódzkiego Domu Kultury,  ul. Traugutta 18

otwarcie: 7.06.2017, 9.00 

  

Mikrusy i olbrzymy. Magdalena Sarat i Łukasz Łukasik

Galeria Zarzewska, Dom Kultury „Zarzewie”, Wandurskiego 4, Łódź.

Wernisaż: 9.06.2017, godz.19:00

Galeria Zarzewska istnieje od końca lat 80. ubiegłego wieku w Domu Kultury „Zarzewie”, działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”. Jej założycielem był znany łódzki popularyzator i instruktor fotografii Andrzej Michałowski. Od prawie 20 lat galerią kieruje Marek Trzeciak – fotograf przyrody. Placówka „od zawsze” jest miejscem w którym swe zdjęcia prezentowali przyrodnicy i podróżnicy z terenu całego kraju. 

W ramach tegorocznej edycji festiwalu zapraszamy na wystawę prac Magdaleny Sarat oraz Łukasza Łukasika pod tytułem „Mikrusy i olbrzymy”. Jest to zarazem pierwsza wspólna wystawa tej pary znakomitych polskich fotografów przyrody. Opowiedzą oni o lesie z perspektywy jego największych i najmniejszych mieszkańców. Uczestnicy wernisażu – obok osobistego spotkania z Autorami – będą mieli możliwość obejrzenia udźwiękowionych pokazów ich prac.

Polska Puszcza

puszcza3Wystawa zdjęć Włodzimierza Puchalskiego ze zbiorów Muzeum Niepołomickiego

Wernisaż: 9.06.2017, godz. 17:00

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego zaprasza do oglądania zdjęć w godzinach 10:00 - 18:00, w poniedziałek Palmiarnia jest nieczynna, Al. Piłsudskiego 61 (Park Źródliska I).

W puszczańskich ostępach Patron Festiwalu upatrywał naturalnego, niemal pierwotnego pragnienia kontaktu człowieka z otaczającym światem przyrody. Ukazał leśna głuszę z niezwykłością form, majestatem drzew i bogactwem świata zwierząt i roślin. Kontrastem do czarno białych fotografii jest barwna kolekcja roślin egzotycznych zgromadzonych w szklarniach oraz w Palmiarni mieszczącej się w Parku Źródliska I.

W trzech pawilonach Palmiarni prezentowana jest roślinność twardolistna, kaktusy i inne sukulenty oraz flora tropikalna, w tym efektowne palmy - najstarsze w Polsce. W galerii Palmiarni prezentujemy fotografie Patrona Festiwalu Włodzimierza Puchalskiego będące dopełnieniem wystawy prezentowanej w Galerii „Tłustym Drukiem”.

 

Brodnicki Park Krajobrazowy – wystawa poplenerowa

Wystawa przygotowana przez Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” z Torunia

Muzeum Kinematografii, plac Zwycięstwa 1, Łódź.

Wernisaż: 9.06.2017, godz.17:30

Wystawa ta jest plonem pleneru fotograficznego, który odbył się w dniach 25–29 maja 2016 roku na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Autorami prezentowanych prac są: Edyta Adamska, Adam Adamski, Liliana Cieszyńska, Ireneusz Dziugieł, Jarosław Jeleński, Piotr Olkiewicz, Dariusz Sarnowski, Piotr Szumigaj, Piotr Tamborek, Marek Trzeciak, Wójcik Wojciech, Anna Zwolińska.

 

Brodnicki Park Krajobrazowy położony jest na obszarze 2 województw: kujawsko - pomorskiego i warmińsko - mazurskiego. BPK zajmuje centralną, najbardziej wartościową pod względem przyrodniczym i  kulturowym część Pojezierza Brodnickiego. Krajobraz Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem, dominuje polodowcowa rzeźba z pagórkowatymi obszarami wysoczyzny morenowej i płaskimi powierzchniami sandrowymi, które porośnięte są lasami. Na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się ponad 40 jezior, z czego 7 o powierzchni ponad 100 ha.           

Marek Trzeciak 2 Piotr Szumigaj 1  Wojciech Wójcik zaproszeniowa wwwAdam Adamski 1 

Drzewa w krajobrazie. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Piotr Wypych

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź.

Wernisaż: 8.06.2017, godz.9:00

Cała zasada fotografii IR  (Infrared Rays - podczerwień, promieniowanie podczerwone) opiera się na naświetlaniu zdjęcia światłem podczerwonym, niewidocznym dla ludzkiego oka. Fale świetlne widzialne dla człowieka to tylko niewielki zakres całego widma światła. Poza granicami tego stosunkowo wąskiego obszaru znajduje się z jednej strony ultrafiolet, a z drugiej podczerwień. Zachowuje się ono zupełnie inaczej niż znane nam światło widzialne. Tak jak czarne materiały pochłaniają światło widzialne, a białe je odbijają, tak w podczerwieni większość przedmiotów odbija światło inaczej. Najbardziej znanym tego przykładem jest chlorofil zawarty w roślinach. Odbija on podczerwień zdecydowanie najsilniej, co w rezultacie sprawia, że liście i trawy na fotografiach IR stają się białe. Im jaśniejsza – młoda zieleń i mocniejsze światło tym przekonwertowana zieleń jest bielsza. Niebo z kolei staje się czarne, ponieważ pochłania pasmo podczerwone. Krajobraz drzew jest więc w podczerwieni szczególnie interesujący. Dla celów nie tylko estetycznych ale i naukowych ważnym zjawiskiem jest właściwość odbijania tego promieniowania w różnej intensywności przez chlorofil obecny w igłach i liściach roślin. Z tego powodu roślinność fotografowana w podczerwieni daje obraz zróżnicowany - w zależności od gatunków (efekt Wooda). Wystawa "Drzewa ZPKWŁ" z jednej strony ukazuje piękno drzew w zupełnie innej dominancie barwnej, a z innej strony pozwala odczytać wiele cennych informacji o różnych gatunkach, których obraz przetransponowany jest na podczerwień.

Piotr Wypych (1969 r) - leśnik, artysta grafik, artysta fotografik, dr nauk humanistycznych.
Pracuje od 1995 roku w Zespole Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, a od 2013 w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Od ponad 20 lat prowadzi badania terenowe poświęcone małej architekturze sakralnej w środkowej Polsce, a w szczególności na terenie ZPKWŁ, badania nad pozostałościami materialnymi po mniejszościach narodowych II RP oraz miejscami pamięci narodowej.  Jest autorem ponad 20 opracowań albumowych związanych z Ziemią Łódzką i Łódzkimi Parkami Krajobrazowymi. Napisał kilkadziesiąt artykułów popularnonaukowych dotyczących historii regionu łódzkiego, kilka artykułów naukowych o sztuce sakralnej, małej architekturze oraz ochronie przyrody i krajobrazu w regionie łódzkim.

Począwszy od 1995 roku miał ponad 100 indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą.