Wystawy

Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności

Wystawa udostępniona przez Ministerstwo Środowiska.
Sala kolumnowa Łódzkiego Domu Kultury, ul.Traugutta 18, Łódź
Otwarcie: 7.06.2017, godz. 9:30.

Wystawa składa się z 17 plansz prezentujących m.in. mapy, które świadczą o długotrwałym prowadzeniu gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej i jej kształtowaniu przez człowieka. Dokumenty wskazujące na użytkowanie puszczy pochodzą nawet sprzed 500 lat. Na planszach znajdziemy również informacje dotyczące czynnej ochrony, którą mogą prowadzić na pewnym obszarze Puszczy Białowieskiej Lasy Państwowe, jak również zdjęcia ze szkodami w drzewostanie świerkowym wyrządzonymi przez kornika drukarza.

Większość Puszczy Białowieskiej od wieków kształtował człowiek. Fragmenty lasów o charakterze naturalnym zajmują niecałe 20 proc. powierzchni Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy stanowi zaledwie jedną szóstą polskiej części Puszczy Białowieskiej. fot. Marek Matecki CILP 1Reszta to lasy wielofunkcyjne, którymi zajmują się trzy nadleśnictwa: Białowieża, Browsk i Hajnówka. Około dwóch trzecich powierzchni tych puszczańskich nadleśnictw zajmują rezerwaty przyrody i inne obszary, na których nie prowadzi się gospodarki leśnej. Leśnicy prowadzą działania ochrony czynnej dla zabezpieczenia różnorodności cennych siedlisk i zagrożonych gatunków. Puszcza Białowieska jest unikatową przyrodniczo pozostałością dawnych lasów i dla jej dobra został opracowany przez Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych „Program dla Puszczy Białowieskiej”, który określa, że średnie roczne pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Białowieża do 2021 r. wyniesie 18,8 tys. m3. Dla porównania, w przeciętnym poza puszczańskim nadleśnictwie wycina się ponad 90 tys. m3 drewna rocznie, czyli pięć razy więcej.  Puszcza Białowieska jest dla leśników skarbem. Leśnicy opiekują się nią od ponad 90 lat. Lasy Państwowe prowadzą wielofunkcyjną gospodarkę leśną, zgodnie z którą ochrona przyrody jest ważniejsza od pozyskania drewna. Trzy puszczańskie nadleśnictwa są deficytowe – na utrzymanie takich jednostek "zrzucają się" nadleśnictwa z całej Polski.Leśnicy doceniają znaczenie martwego drewna pozostawiając do naturalnego rozkładu średnio 74 m3/ha, równocześnie jednak uznają iż martwe świerki zagrażają bezpieczeństwu: za kilka lat setki tysięcy drzew zabitych przez kornika zaczną się masowo przewracać i łamać. Martwe drzewa zwiększają także zagrożenie pożarowe, zwłaszcza przy suchych latach i zwiększonym ruchu turystycznym. 
Leśnicy mają obowiązek walczyć z kornikiem. Zobowiązuje ich do tego prawo. Zgodnie z ustawą o lasach zadaniem leśników jest ochrona lasów, w tym wykrywanie i zwalczanie zagrażających im owadów. Jedyną znaną nauce metodą walki z kornikiem jest usuwanie zaatakowanych przez szkodnika drzew zanim zdąży się on przenieść na sąsiednie.

Opowieść o lesie

30 maja - 12 czerwca 2017

www.ltf.com.pl

"OPOWIEŚĆ O LESIE" to główna wystawa festiwalu, która zostanie otwarta już 30 maja. Można ją oglądać do 12 czerwca 2017 roku w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego im. Eugeniusza Hanemana - ul. Piotrkowska 102. 

Najlepsi polscy autorzy zdjęć przyrody zostali zaproszeni przez organizatorów Festiwalu do zaprezentowania swoich prac związanych tematycznie z hasłem przewodnim XVII edycji Festiwalu: "LASY W KULTUROWYM KRAJOBRAZIE EUROPY".

Dzięki pozytywnej reakcji na to zaproszenie, na wystawie eksponowane są intrygujące fotogramy autorstwa Adama Adamskiego, Michała Ludwiczaka, Łukasza Łukasika, Tomasza Ogrodowczyka, Magdaleny Sarat, Dariusza Sarnowskiego, Ryszarda Sąsiadka, Radosława Trzcińskiego, Marka Trzeciaka, i Wojciecha Wójcika.

Wystawa "Opowieść o lesie" zorganizowana została w miejscu znanym miłośnikom fotografii artystycznej - w galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, które powstało w roku 1949. W Galerii Fotografii ŁTF prezentowane są zazwyczaj wystawy indywidualne i zbiorowe, autorów krajowych i zagranicznych - średnio 24 ekspozycje w ciągu w roku. Towarzystwo organizuje również warsztaty, konkursy, pokazy przezroczy i plenery fotograficzne.

Przyroda Puszczy Białowieskiej

Wystawa przygotowana przez Białowieski Park Narodowy scisly rezerwat Narewka MSzymura
Sala kolumnowa Łódzkiego Domu Kultury.

ul.Traugutta 18, Łódź
Wernisaż : 7.06.2017, godz. 9.30

Epopeja Puszczy to historia jej trwania. Ta najbardziej godna zainteresowania dzika puszcza Europy była blisko cywilizowanego świata. Od stuleci gościła i żywiła monarchów, a w trudnych czasach, niepewnych politycznie, płaciła daninę potężnymi drzewami, które wycinano i wywożono stąd do Europy.

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, w odrodzonym państwie stworzono podstawy ochrony Puszczy. Podjęte wówczas odważne decyzje były w skali Europy bezprecedensowe. Uznanie świata dla działań polskich przyrodników dotyczyło objęcia ścisłą ochroną najmniej zniekształconego przez człowieka fragmentu lasu oraz przywrócenia naturze żubra. Obecnie, ten bezcenny przyrodniczy klejnot jest niekwestionowanym dziedzictwem całej ludzkości.

Na wystawę składa się 50 fotografii przedstawiających przyrodę Puszczy Białowieskiej, a w szczególności Białowieskiego Parku Narodowego. Zdjęcia są opowieścią o unikatowych zasobach przyrodniczych Puszczy: różnorodnych zbiorowiskach leśnych, zwierzętach z ich pierwotnymi zachowaniem, sędziwych drzewach o rozmiarach pomnikowych, martwym drewnie i gatunkami z nim związanymi. Autorami zdjęć są fotograficy zawodowo i życiowo związani z Białowieskim Parkiem Narodowym: Andrzej Keczyński, Tomasz Kołodziejczak, Renata i Marek Kosińscy, Grzegorz Okołów, Mateusz Szymura, Karol Zub. Zamknięte w obiektywie zachwycające piękno krajobrazów czy poruszające portrety dzikiego życia pełniej pozwolą zrozumieć komentarze, którymi opatrzono zdjęcia.